Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài (1.Cô-rinh-tô 2:9)

Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và vĩ đại, là những việc con chưa từng biết (Giê-rê-mi 33:3)

Trong Hội Nghị Thanh Thiếu Niên vào tháng 8 năm 2013 tại Đức, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ánh sáng chói lòa của Ngài trong sách Sáng Thế Ký chương 1 cho các Hội Thánh địa phương: mục đích chính chương này không nói đến tạo thành vũ trụ mà nói đến sự phục hồi con người và kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Những bài mp3 dưới đây do nhiều anh em thanh niên chia sẻ. Họ tự mình tìm kiếm Chúa và được Chúa soi sáng. Tôi rất cảm động về những anh em này. Khi nghe những bài chia sẻ, các bạn có thể thấy được rằng chưa một ai kể cả những nhà thần học lớn có thể thấy được những điều như họ. Vì khao khát những người Việt, đặc biệt những người trẻ tuổi, cũng nhận được những ánh sáng này, tôi bỏ nhiều công sức để dịch. Các bạn nên đọc các câu Kinh Thánh trong phần dàn ý trước khi nghe mp3.

Để hiểu được bài chia sẻ đầu tiên, các bạn hãy đọc bài "Tuổi của trái đất". Xin Chúa bày tỏ kế hoạch đời đời của Ngài cho người Việt.

Những bài chia sẻ trong hội nghị này đã được dịch sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Ý, Tây Ban Nha, Ru-ma-ni, Ba Lan. Nếu các bạn muốn chia sẻ cho ai đó thì có thể liên hệ với tôi.

 

Hội nghị thanh thiếu niên 2013

Công việc phục hồi của Đức Chúa Trời

Mục lục Câu Kinh Thánh Nghe Đọc
Dàn ý pdf
1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất Sáng Thế Ký 1:1-2 Xem
2a. Sự phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối Sáng Thế Ký 1:3-5 Xem
2b. Sự phân rẽ giữa phần thuộc về trời và phần thuộc đất Sáng Thế Ký 1:6-8 Xem
3. Ngày thứ ba: ngày của sự phục sinh Sáng Thế Ký 1:9-10 Xem
4a. Cỏ, thảo mộc, và cây ăn trái Sáng Thế Ký 1:11-13 Xem
4b. Gieo hạt giống bằng cách nói Lời Chúa Lu-ca 8:11 Xem
5. Các vầng sáng của ngày thứ tư Sáng Thế Ký 1:14-19 Xem
6a. Sự sống của ngày thứ năm: nhờ Đấng Christ để thắng thế gian Sáng Thế Ký 1:20-23 Xem
6b. Sự sống trong ngày thứ sáu: Gia súc, bò sát và thú rừng Sáng Thế Ký 1:24-25 Xem
7. Đấng Christ là của lễ thiêu của chúng ta Sáng Thế Ký 1:24-25 Xem
8. Đấng Christ là của lễ thức ăn của chúng ta Lê-vi Ký 2
Lê-vi Ký 6:14-23
Lê-vi Ký 7:9-10
Dân Số Ký 28:2
1.Phi-e-rơ 2:5
Xem
9a. Đấng Christ là của lễ hòa bình cho chúng ta Lê-vi Ký 3 Xem
9b. Đấng Christ là của lễ chuộc tội lỗi và của lễ chuộc sự vấp phạm Lê-vi Ký 4
Lê-vi Ký 5:14-26
Xem
10. Con người được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, có nhiệm vụ cai trị Sáng Thế Ký 1:26-28
Thi Thiên 8
Xem
11. E-va, hình ảnh của Hội Thánh Sáng Thế Ký 2:18‐24 Xem
12. Ngày Sa-bát, sự an nghỉ của Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 2:1-3 Xem

 


Bài liên quan:
Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: